The website supports Exploer 11 and up

הרשמה ותשלום לסדנא עם דר מרים סטיל 15 בינואר 2020

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.