The website supports Exploer 11 and up

הרשמה לקורס הכשרה בנושא הערכה ואבחון מצבי סיכון ופגיעה בילדים D

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.