The website supports Exploer 11 and up

חייתי אבל לא הייתי השתלמות בזום למנהלים ולמטפלים בפנימיות רווחה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.