The website supports Exploer 11 and up

התערבויות טיפוליות עם ילדים במצבי טראומה ומשבר אפריל 2023

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.