The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה בזום התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.