The website supports Exploer 11 and up

חרוב מהספה – השלכות של התעללות והזנחה על שפה ותקשורת של ילדים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.