The website supports Exploer 11 and up

יום העיון השנתי של הקמפוס: איפה הילד? בין ניכור הורי להתעללות

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.