The website supports Exploer 11 and up

להקדים רפואה למכה המפגש של צוותים רפואיים עם טראומה אצל ילדים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.