The website supports Exploer 11 and up

להקשיב ללב – כלים מעשיים להעצמת ילדים לתגובה במצבי אלימות וסיכון

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.