The website supports Exploer 11 and up

לפסוע בין הדקויות – איך נדבר עם ילדים שיש חשד שנפגעו מבלי לזהם חקירה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.