The website supports Exploer 11 and up

מחוסר אונים לתפקוד מיטבי מודל מעשה להגשת עזרה ראשונה נפשית בעבודה עם ילדים החווים דחק ומצוקה על רקע התעללות או אירועי דחק נוספים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.