The website supports Exploer 11 and up

מידע אמין על מין – איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים: כלים מעשיים לחינוך מיני, למיניות בריאה ולמניעת אלימות מינית

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.