The website supports Exploer 11 and up

מישהו שומע אותי הזכות לצדק מנקודת מבט של ילדים ונוער 27 באפריל 2022

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.