The website supports Exploer 11 and up

עבודה עם ילדים חסרי מעמד ומשפחותיהם היבטים רב תחומיים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.