The website supports Exploer 11 and up

על הקשר בין עוני, התעללות והזנחה ומעורבות במערכת הגנת הילד: מהתאוריה לפרקטיקה מודעת-עוני

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות של חרוב מהספה.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.