The website supports Exploer 11 and up

פוסט קורונה מבט עולמי על השפעתה של מגפת הקורונה על רווחתם והגנתם של ילדים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.