The website supports Exploer 11 and up

קול קורא 2023 מלגת חרוב להשתלמות פוסט דוקטורט

לימודי הדוקטורט

 

השתלמות פוסט- דוקטורט

מקום ההשתלמות המבוקש (בצירוף התחייבות המוסד להעסקתך ולקבלת המימון לכך ממכון חרוב):


קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.