The website supports Exploer 11 and up

קורס הכשרה בנושא הערכה ואבחון מצבי סיכון ופגיעה בילדים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.