The website supports Exploer 11 and up

רכישת ספרים – מחזור 9 של תוכני ההכשרה פסיכותרפיה הורה-ילד CPP

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.