The website supports Exploer 11 and up

שבת אחים גם יחד השמה וליווי של אחאים במסגרות חוץ ביתיות

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.