The website supports Exploer 11 and up

שפה ותקשורת בצל התעללות והזנחה פורום קלינאיות תקשורת 2021

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.