The website supports Exploer 11 and up

Zoom-In – תפקיד התקשורת בהעלאת מודעות ועיצוב השיח על פגיעה בילדים

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.