The website supports Exploer 11 and up

מחר ייחנך מרכז חרוב בירושלים, הראשון מסוגו בעולם לטיפול בילדים נפגעי התעללות, בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית. פרופ' אשר בן אריה, מנכ"ל מרכז חרוב.