The website supports Exploer 11 and up

תכנית לרבני מכון ברקאי לזיהוי מקרים של פגיעה והזנחה של ילדים – ראיון עם נעמי גוטמן מנהלת פיתוח ופרויקטים

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.