The website supports Exploer 11 and up

מלגות לתלמידי בתר דוקטורנט

משנת 2012 מכון חרוב מציע מידי שנה 2-4 מלגות לתלמידי פוסט-דוקטורט ישראלים המבקשים להתמקד במחקרים בנושאים שהם מתחומי העניין של המכון. המלגה מיועדת להשתלמות במשך שנה אקדמית אחת במרכז מחקר מוביל בחו"ל. בנוסף למלגה מקבלים המלגאים מענק להוצאות נסיעה. בחירת המלגאים נעשית לאחר הליך מיון קפדני בידי ועדה אקדמית, שחבריה הם: פרופ' אשר בן-אריה, פרופ' ענת זעירא, פרופ' באדי חסייסי, פרופ' אריאל כנפו ופרופ' עדינה מאיר. מקבלי המלגה מתחייבים לחזור לארץ בתום תקופת ההשתלמות, ולהמשיך לעסוק במחקר בתחום של התעללות והזנחה של ילדים. המכון שומר על קשר שוטף עם בוגרי התכנית במסגרת עמיתי חרוב, ותומך בדרכים שונות במחקרים שהם עורכים.

להלן פרטים נוספים על מקבלי המלגות לפי שנים.