The website supports Exploer 11 and up

ד"ר דנה ורצברגר

2020

ד״ר דנה ורצברגר הינה פוסט דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה סטנפורד.

דנה סיימה את לימודי התואר הראשון, השני והשלישי במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית פרופ׳ אריאל כנפו-נעם, עסקה ביחסי הורה-ילד, ובפרט בקשר בין שליליות ההורים כלפי ילדיהם לרגש השלילי של ילדיהם בינקות ובילדות האמצעית.

במסגרת השתלמותה כמלגאית בתר-דוקטורט של מכון חרוב, הצטרפה דנה למעבדתו של פרופ׳ ג׳ימס גרוס במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד. במסגרת זו דנה תחקור וויסות רגשות אצל הורים בכלל, ואצל הורים בסיכון להתעללות והזנחה, במטרה לפתח דרכי התערבות להורים במישור הרגשי.

מייל: danaverts@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.