The website supports Exploer 11 and up

ד"ר יובל סער-הימן

2020

ד"ר יובל סער-הימן הוא עובד סוציאלי, בעל תואר ראשון (בהצטיינות), שני (בהצטיינות יתרה) ושלישי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. עבודת הדוקטורט שלו – שנכתבה בהנחיית פרופ' מיכל קרומר-נבו והתבססה בין היתר על עבודתו כעובד סוציאלי במרכז הורים-ילדים – עסקה בהצטלבות של עוני ומצבי סיכון של ילדים וביישום של עבודה סוציאלית מודעת-עוני במערכת הגנת הילד. את השתלמות הפוסט דוקטורט שלו כמלגאי של מכון חרוב וכעמית המענק האישי (individual fellowship) של מארי קירי עושה יובל בהנחיית פרופסור אנה גופטה באוניברסיטת Royal Holloway University of London. המחקר שהוא עורך עוסק במדיניות הכללה (Family Inclusion Policy) ובשותפות והשתתפות של הורים לילדים במצבי סיכון בתהליכי הטיפול ועיצוב המדיניות של מערכת הגנת הילד באנגליה.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.