The website supports Exploer 11 and up

ד"ר דפנה טנר

נושא המחקר: טאבו – גילוי עריות מצד האם

מרכז מחקר: אוניברסיטת ניו המפשייר, ארה"ב

היום: חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים

מייל: dtener@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.