The website supports Exploer 11 and up

ד"ר איריס לביא

נושא המחקר: אימון והתערבות עם ילדים חשופים לאלימות במשפחה

מרכז מחקר: אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארה"ב

היום: חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

מייל: Iris.lavi.01@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.