The website supports Exploer 11 and up

ד"ר רות גוטפריד

נושא המחקר: טראומטיזציה משנית, שחיקה מקצועית וסיפוק החמלה בקרב פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומטפלים באומנות העובדים עם ילדים ובני-נוער נפגעי התעללות והזנחה.

מרכז מחקר: אוניברסיטת מדינת ג'ורג'יה, ארה"ב

היום: חברת סגל, מכללת דוד ילין

מייל: ruth@gottfrieds.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.