The website supports Exploer 11 and up

ד"ר עדי שטרן

נושא המחקר: הקשר בין התעללות בילדים והפרעות קשב וריכוז בילדות ובבגרות, עם דגש על השלכות קליניות

מרכז מחקר: קינגס קולג', בריטניה

היום: עוד נמצאת בבריטניה

מייל: adischleyer@hotmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.