The website supports Exploer 11 and up

ד"ר אוהד גרין

2017

ד"ר אוהד גרין הוא בעל תואר ראשון (בהצטיינות), שני (בהצטיינות) ושלישי בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת בר אילן. מוקדי העניין של מחקריו הינו טראומה, מעברי חיים והגירה, ובייחוד אוכלוסית המהגרים הזמניים – מבקשי מקלט, פליטים ומהגרי עבודה, עמם עבד במסגרת פעילותו בארגון מסיל"ה.

 

עבודת התזה שלו – אשר הונחתה על-ידי פרופ' רחל דקל – עסקה בהסתגלות הנפשית של בני נוער לאחר מלחמת לבנון השניה. עבודת הדוקטורט – אשר הונחתה על-ידי פרופ' ליאת אילון – עסקה במהגרות עבודה העוסקות בסיעוד, חשיפתן למעשי ניצול ואלימות ונכונותן לדווח על כך. ממצאי עבודת הדוקטורט הוצגו בשלושה כנסים בינלאומיים, וזיכו אותו בפרס מיוחד מטעם האגודה לחקר יחסי העבודה.

 

כמלגאי בתר-דוקטורט של מכון חרוב באוניברסיטת אוקספורד, הצטרף אוהד לקבוצת המחקר של פרופ' לוסי קלובר (Department of Social Policy and Intervention), אשר עוסקת בפיתוח תוכנית התערבות בינלאומית למניעה של אלימות כלפי ילדים. בתקופה זו, לומד אוהד את יסודות ההתערבות ומשתתף בתוכניות הכשרה. עם שובו לישראל, בכוונתו ליישם תוכנית זו בקרב משפחות הפליטים ומבקשי המקלט, ובעיקר בקרב אלו אשר בראשן עומד הורה עצמאי.

 

מייל: ohad.grn@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.