The website supports Exploer 11 and up

ד"ר עטרת גבירץ-מידן

2017

ד"ר עטרת גבירץ-מידן הנה עובדת סוציאלית (MSW) ומטפלת מינית מוסמכת מטעם האגודה הישראלית לטיפול מיני (איט"ם). עבודתה הן בשדה והן באקדמיה, התמקדה בבריאות המינית ובשביעות הרצון המינית של אוכלוסיות אשר בדרך כלל מודרות מהשיח על מיניות ואשר סובלות מהפרעות בתפקוד המיני, בתפיסה המינית שלהם ומלגיטימציה נמוכה לבטא את מיניותם.

 

בעבודתה כעובדת סוציאלית ומטפלת, ד"ר גבירץ-מידן עובדת עם יחידים וזוגות אשר סובלים מהפרעות בתפקוד המיני ביחידה לטיפול מיני וזוגי בבית החולים מאיר בכפר סבא. עבודתה המחקרית בחנה את ההיבטים הפיזיים, הרגשיים, המנטליים והחברתיים שקשורים לתפקוד המיני והתפיסה המינית של זוגות ואנשים בגיל המבוגר. היא פרסמה מעל 15 מאמרים בכתבי עת אקדמיים בארץ ובעולם בסוגיות אלו.

 

כמלגאית בתר-דוקטורט של מכון חרוב, במכון (CCRC (Crimes against Children Research center תחת הנחייתו של פרופ' דיוויד פינקלהור, היא מעורבת במספר מחקרים אודות ילדים שעברו התעללות מינית, ילדים שההתעללות המינית שלהם תועדה והופצה (פורנוגרפיית ילדים) והתנהגויות מיניות מסוכנות של ילדים.

 

מייל: Ateret.meydan@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.