The website supports Exploer 11 and up

ד"ר יפעת מור-סלהו

2017

דר' יפעת מור-סלהו היא עובדת סוציאלית קלינית, בעלת תואר ראשון, שני ושלישי בעבודה סוציאלית, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עבודתה בעשור האחרון – הן בשדה הטיפולי והן באקדמיה – התמקדה בילדים, בוגרים צעירים, ומבוגרים אשר נחשפו להתעללות, הזנחה ומצוקות אחרות.

 

כעובדת סוציאלית יפעת עבדה ב"בני ברית"- פנימייה פוסט-אישפוזית פסיכו-דינמית לילדים בסיכון. במסגרת תפקידה מלאה תפקידים שונים בניהם טיפול ארוך טווח בהורים, טיפול דיאדי של הורים וילדים, ליווי הילדים במרחב החיים, שותפות בניהול היחידה והדרכת אנשי צוות.

 

עבודת הדוקטוראט שלה בחנה גורמי חוסן של צעירים בוגרי השמה חוץ-ביתית, ובאופן ספציפי את הגורמים להשתלבותם בהשכלה גבוהה. באמצעות ראיונות עומק עם בוגרים של פנימיות שונות נבחנו האתגרים שעמדו בפניהם כמו גם תפיסותיהם לגבי הגורמים להצלחת השתלבותם בהשכלה גבוהה. בנוסף, יפעת היתה שותפה בקבוצת מחקר בינלאומית שעסקה בהשתלבות בוגרי השמה חוץ-ביתית בהשכלה גבוהה.

 

כמלגאית בתר-דוקטורט של מכון חרוב, יפעת מקיימת שנת ההשתלמות באוניברסיטת אוקלהומה, בהנייחתו של פרופ' צ'אן הלמן. במסגרת זו יפעת מובילה מחקר בנושא טראומטיזציה משנית ורווחה אישית של העוסקים במקצוע העבודה הסוציאלית הנחשפים לטראומות של מטופליהם (לדוגמא, התעללות והזנחה). בנוסף, היא שותפה למחקר במרכז הורים וילדים, הבוחן את השינוי בתפיסות של הורים לגבי יעדים לקשר עם ילדיהם, דרכים ליצירת קשר זה והתקווה שלהם, בעקבות השתתפות בתוכנית הורות שמטרתה לקדם התקשרות בטוחה בין הורים וילדיהם ולהפחית את הסיכון להתעללות והזנחה.

 

מייל: yifatmor@hotmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.