The website supports Exploer 11 and up

ד"ר תומר כרמל

2018

ד"ר תומר כרמל הוא עמית מחקר בבית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה. ד"ר כרמל הוא דוקטור לפסיכולוגיה ובוגר החוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב. בזמן לימודי הדוקטורט, התגייס למחלקת המחקר של שירות בתי הסוהר, ושם החל לעסוק בפשיעה ובאלימות בין-אישית ומקורותיהן. לאחר שחרורו משב"ס עבד כפוסט-דוקטורנט במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.

כמלגאי של מכון חרוב, השתלם כפוסט-דוקטורנט במעבדתה של פרופ' קאתי ווידום במחלקה לפסיכולוגיה של ג'ון ג'יי קולג' בניו יורק. תחת הנחייתה של פרופ' ווידום, פיתח בעזרת שיטות למידת מכונה כלי חדשני לזיהוי הזנחה בילדות, המבוסס על דיווח עצמי בבגרות של חוויות עבר. לאחר חזרתו מההשתלמות, הוא עוסק במחקר הנוגע לאופן שבו התעללות והזנחה בילדות משפיעים על הנטיות של קורבנות בוגרים לאלימות ופשיעה בכלל. בנוסף, הוא שוקד על בחינה של גורמי סיכון משתנים במשפחה הגרעינית, והאופן שבו הם משפיעים על הסיכון לפגיעה בילדים.

 

מייל: tcarmel@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.