הפורום הבינמשרדי למיפוי נפגעי התעללות והזנחה עם צרכים מיוחדים וסקר נפגעים עם מוגבלות

לכתבה על ממצאי הסקר בכתב העת נקודת מפגש 13 לחצו כאן לסקר שערך מכון ברוקדייל בנושא ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן […]