The website supports Exploer 11 and up

גושן – בריאות ורווחת הילד בקהילה

העמותה פועלת לקידום בריאותם ורווחתם של כל הילדים במסגרת המשפחתית והקהילתית.

טל': 02-6285891

 

העמותה פועלת לקידום בריאותם ורווחתם של כל הילדים במסגרת המשפחתית והקהילתית. העמותה עושה זאת באמצעות שיפור יכולתם של אנשי מקצוע לתת מענה לצרכים בריאותיים מגוונים של ילדים, הגברת השימוש בידע, במידע ובפרקטיקה מבוססי מחקר, סנגור ציבורי למתן שירות רב-תחומי ולתמיכה בהורים – וכל זה בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים בקהילה. העמותה שואפת לקדם מודל חדש של עבודה אינטגרטיבית – בריאות-חינוך-רווחה-קהילה בקרב אנשי מקצוע רפואיים, אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך, מורים ויועצים במערכת החינוך, פסיכולוגים, עובדי רווחה ועובדים סוציאליים בקהילה. נוסף על הקורסים והסמינרים שמקיימת גושן לרופאי ילדים ומשפחה, יוצעו גם סמינרים מרוכזים לרופאים בקהילה ולמתמחים ברפואת ילדים, סמינרים לאנשי מקצוע אחרים בתחום הגיל הרך וסדנאות מעשיות לאנשי מקצוע בנושאים ספציפיים. העמותה תקדם בשיתוף ארגונים חברתיים ומשרדי ממשלה שינוי מדיניות בתחומים הנוגעים לילדים, כך שיהיה אפשר לספק שירותים רב-תחומיים הכוללים את ההיבטים הבריאותיים, החינוכיים והרגשיים, ואת כל הצרכים המשפחתיים הדרושים לילדים.

 

למידע נוסף על עמותת גושן לחצו כאן 

 

מנהלים: ד"ר מנואל כץ ופרופ' איתן כרם

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.