The website supports Exploer 11 and up

מהל"ב – המיזם למניעת התעללות בילדיםעדכון אחרון 12 אפריל 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.