The website supports Exploer 11 and up

המועצה הלאומית לשלום הילד

טל': 02-6780606
ncc@children.org.il

 

המועצה לשלום הילד פועלת זה שלושה עשורים להגנה על ילדי ישראל ולקידום שלומם, רווחתם וזכויותיהם. ייחודה של המועצה הוא בשילוב בין פעילות סיוע ליחידים הנתונים במצוקה לפעילות למען שינוי מדיניות. בדרך פעולתה מצליחה המועצה להשיג תוצאות המשפיעות על חייהם של מאות אלפי ילדים בישראל, ואף אחראית, באמצעות מרכז הילד והמשפט, ליותר מ-90 חוקים המופיעים בספר החוקים. המועצה ממנה את נציב קבילות ילדים ונוער ובכל שנה מתקבלות במחלקה כ-8,000 פניות. המועצה מפעילה תכנית ליווי ילדים נפגעי עבירה, במסגרתה מלווה ילדים נפגעי עבירות מין ואלימות בהליך הפלילי ובהליך השיקום. בנוסף, מקדמת את מיזם מהל"ב, לאיתור מוקדם ולמניעה של התעללות בילדים, וכן את 'זה בידיים שלך', למניעת טלטול תינוקות. עוד עוסקת המועצה באיסוף נתונים שיטתי ומפרסמת מדי שנה את השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל", דוח שהוא כלי הכרחי לקביעת מדיניות ולתכנון פעולות לשיפור מצבם של ילדים בכל תחומי החיים.

 

מנכ"לית: עו"ד ורד וינדמןעדכון אחרון 15 מרץ 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.