The website supports Exploer 11 and up

מסר ירושלים

מסר- מרכז סימולציה לאנשי מקצוע בתחום הטיפול, החינוך, הרווחה, המשפט והשירות.
טלפון: 073-3949130
דוא"ל: MSR.JERUSALEM@SHEBA.GOV.IL

 

מסר – המרכז הארצי לסימולציה רפואית, הוקם על ידי פרופסור אמתי זיו במרכז הרפואי ע"ש שיבא בשנת 2001 במטרה לשפר את המיומנויות הקליניות ואת כישורי התקשורת של מטפלים במערכת הבריאות, וכדי ליצור תרבות טיפול בטוחה יותר, אתית והומנית שהמטופל במרכזה.

המרכז הינו ראשון מסוגו בישראל ובעולם וייחודי בהיותו מרכז רב-תחומי הן מבחינת אוכלוסיות היעד המגוונות המתאמנות בו, והן מבחינת תפיסת האימון הסימולטיבי המיושמת בו. מסר עושה שימוש בשיטות סימולציה עדכניות ומוביל מגמות בינלאומיות בתחום הסימולציה. מאז פתיחתו התאמנו במרכז מעל ל- 200,000 אנשי מקצועות הבריאות, הטיפול והחינוך בפרויקטים מגוונים.

מסר ירושלים הינו מרכז סימולציה למקצועות הרווחה, החינוך, הרפואה, השירות ועוד. השלוחה של מסר בירושלים נפתחה בספטמבר 2017 במטרה להמשיך ולהעמיק את העשייה ארוכת השנים של מסר בתחומים נוספים, בדגש על הקנייה ושיפור מיומנויות תקשורת עבור מטפלים ואנשי מקצוע העובדים עם ילדים נפגעי התעללות.

 

מנהלת: רחל סולסקי

 עדכון אחרון 21 מרץ 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.