The website supports Exploer 11 and up

על המבנה הפיזי

קמפוס הילדים נבנה על שטחם של שני בניינים ממעונות רזניק לסטודנטים. תכנון מבנה הקמפוס היה מורכב ביותר והצריך חשיבה משותפת ותיאום הדוק בין כל הגופים הפועלים בו ובין המתכננים.

למעט הקירות החיצוניים, המבנים הופשטו מתוכנם והחלל הפנימי והחיצוני עברו שיפוץ מסיבי. על השיפוץ שקדו אנשי מקצוע רבים בכל עונות השנה, והם סיימו את עבודתם בתוך שנתיים.

במפגשים רבים שהתקיימו במשך שנתיים, ועם התקדמות הבנייה, נועדו יחדיו המתכננים וצוות הנהלת הקמפוס לשם תיאום כל פרט ופרט על-פי צורכי כל יחידות הקמפוס והבאים בשעריו. כך עבר התכנון גלגולים רבים של שינויים והתאמות, והתוצאה שהתקבלה מרהיבה ביופייה.

מבנה הקמפוס נגיש לאנשים עם מוגבלות. כבודם ופרטיותם של הבאים בשעריו נשמרים באמצעות מחיצות מיוחדות, צמחייה שמסתירה, מדרגות, מעליות ושבילים נפרדים.

יש חלקים בקמפוס הנגישים לכול וחלקים אחרים בו נגישים אך ורק לצוותים המפעילים אותו.

בניית הקמפוס הושלמה בזמן קצר יחסית למבנים בסדר גודל דומה – בזכות מסירותם של כל העוסקים במלאכה.

 

חפשו את קמפוס חרוב לילדים גם ב-WAZE

 

לצפייה בתרשים מיקום ארגוני הקמפוס במבנה לחצו כאן  

 

 

 עדכון אחרון 31 אוגוסט 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.