The website supports Exploer 11 and up

מרפאת חרוב לילדים

 

 

"מרפאת חרוב לילדים", הינה מרפאה רב מקצועית אשר מתמחה בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. המרפאה הוקמה בקמפוס חרוב לילדים כחלק מהחזון לייצר מסגרת שירותים הוליסטית אשר נותנת מענה מקיף ככל הניתן לילדים אילו. צוות המרפאה מתמחה במתן טיפול רפואי ופרא-רפואי לילדים שנפגעו מהתעללות והזנחה ובעל ניסיון רב בתחום.

מאחר והילדים המגיעים לטיפול בקמפוס חרוב לילדים סובלים לעיתים קרובות מפוסט טראומה מורכבת (Complex PTSD), ממצבים נפשיים מורכבים, מקשיים בוויסות רגשי וחושי, מפערים התפתחותיים, ומקשיים משמעותיים בתפקוד – תהליכי ההערכה והטיפול במרפאה מתנהלים תוך שילוב של שתי נקודות מבט. האחת – טיפול מוכוון טראומה, והשנייה – התפתחותית. כמו כן, מתוך הבנת החשיבות שבעבודה מערכתית במיוחד במקרים  אלו מושקעים משאבים בבניית שיתופי פעולה ושמירה על תקשורת רציפה עם גורמים טיפוליים מחוץ למרפאה.

נכון להיום שירותי המרפאה כוללים ייעוץ והערכה על ידי פסיכיאטר ונוירולוג, וכן הערכה, אבחון וטיפול בקלינאות תקשורת ובריפוי בעיסוק. לצד זאת אנו רואים צורך בשילוב של מקצועות נוספים ופועלים להרחבת פעילות המרפאה והצוות בהתאם לצרכים העולים מהשטח ומהמחקר.

 

משימות המרפאה

  • מתן שירות לילדים נפגעי התעללות והזנחה ומשפחותיהם.
  • פיתוח תתי התמחות לטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה בכל אחד מהמקצועות הפועלי במרפאה.
  • פיתוח מודל רב מקצועי לטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה.
  • הפצת הידע הנצבר במרפאה והכשרה של אנשי מקצוע נוספים.

 

 

 

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.