The website supports Exploer 11 and up

מרפאות הקמפוס

בשנת 2019 הוקמה מרפאת חרוב לילדים – מרפאה רב-מקצועית שמטרתה לתת מענה טיפולי ולייצר מודל לעבודה רב-מקצועית עם אוכלוסיות של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ולייצר גם תתי-התמחויות בדיסציפלינות השונות. צוות המרפאה כולל היום פסיכיאטר, נוירולוג, מרפאות בעיסוק, קלינאית תקשורת ומנהלת משרד. במרפאה טופלו ילדים שהופנו מארגוני הקמפוס וכן ילדים שהופנו על-ידי גורמים חיצוניים, והושם דגש על קשר עם הגורמים המפנים ועם אנשי הצוות הפסיכו-סוציאלי.

פעילות המרפאה כללה:

  • בניית מערך אדמיניסטרטיבי.
  • קיום ישיבות צוות רב-מקצועיות לדיון באופן הטיפול ובמעורבות של כל אחד מהגורמים.

 

ריפוי בעיסוק

ניתן טיפול ישיר פרטני ל-20 ילדים ומענה קבוצתי ל-45 ילדים. ניתנו ייעוץ והדרכה לאנשי צוות מארגוני הקמפוס, ונעשתה עבודה להטמעת שגרות ושימוש באמצעים במסגרות שונות.
התקיימו קבוצות מיקוד לבחינת פרוטוקול של התערבות בריפוי בעיסוק שפותח במרפאה, וצוות הריפוי בעיסוק החל לעבוד על פיו.
חמש סטודנטיות לריפוי בעיסוק שולבו בפעילות המרפאה במסגרת הכשרתן המעשית.

 

למידע נוסף על העבודה במרפאת ריפוי בעיסוק לחצו כאן.

אנו מזמינים אתכם לצפות בסרטון (2:52 דקות) על העבודה הנעשית במרפאת ריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים:

 

 

שפה ותקשורת

ברבעון האחרון של השנה, עם הצטרפותה של קלינאית תקשורת לצוות המרפאה, החל להיבנות מודל להתערבות בתחום שפה ותקשורת. ארבעה ילדים החלו לקבל טיפול פרטני ישיר, צפויים להיקלט ילדים נוספים וכן צפוי להתחיל טיפול קבוצתי.

 

נוירולוגיה

נעשתה הערכה נוירולוגית לשלושה ילדים וניתנו המלצות על-פי תוצאותיה.

 

פסיכיאטריה

פעילות המרפאה כללה מתן ייעוץ וטיפול על בסיס שבועי במרכז החירום על שם שוסטרמן, ביחידה האינטרנית שבה שוהים הילדים בתנאי פנימייה מלאים. במסגרת זו בוצעו הערכות פסיכיאטריות ו/או מעקב תרופתי, וכן נכתבו דוחות פסיכיאטריים עבור "ועדות תכנון טיפול", בתי משפט וגורמים אחרים. ניתן ייעוץ פסיכיאטרי, על-פי הפנ ָי ָה, לילדים המקבלים שירות בארגוני הקמפוס האחרים ובמרפאה. במסגרת הפעילות בשני הסעיפים האלה קיבלו שירות שישה ילדים בכל שבוע.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.