The website supports Exploer 11 and up

מרפאות הקמפוס

סמוך לחנוכת הקמפוס ב-2017 נפתח מערך מרפאות הקמפוס שמטרתו לתת שירות לילדים המטופלים בארגוני הקמפוס, וכן לפתח קווים מנחים להתערבות בכל תחום – כדי לייצר תתי-התמחויות בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. במהלך שנת 2018 המשיכה פעילות המרפאות להתבסס ולהתרחב במסגרת מרפאת הריפוי בעיסוק, המרפאה הפסיכיאטרית ושירות רפואת השיניים בשיתוף עם מרפאת השיניים בהדסה הר הצופים. בסוף שנת 2018 החל תהליך ההקמה של מרפאה נוירו-התפתחותית רב-מקצועית אשר תכלול בשלב הראשון מרפאה נוירולוגית, פסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. בעתיד תיפתחנה עוד מרפאות. המרפאות מגשימות חלק מהחזון של קמפוס חרוב לילדים – לפתח תת-התמחות בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

 

מרפאת הריפוי בעיסוק

בשנת 2018 פעלה מרפאת הריפוי בעיסוק בכמה מישורים:

  • מתן טיפול – ניתן טיפול ישיר פרטני לכ-20 ילדים ומענה קבוצתי לעוד 50 ילדים. ניתנו ייעוץ והדרכה ונערכו תהליכי חשיבה משותפים עם אנשי צוות מארגוני הקמפוס בנוגע לילדים נוספים.
  • נבנה פרוטוקול התערבות בריפוי בעיסוק – על סמך הניסיון הקליני שנצבר במרפאה, בשילוב עם סקירת ספרות נרחבת ובשיתוף עם בית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית והדסה, נבנה פרוטוקול התערבות בריפוי בעיסוק אשר ייושם ברמת פיילוט בשנת 2019.
  • הכשרה – שילוב שש סטודנטיות לריפוי בעיסוק בעבודת המרפאה במסגרת הכשרתן המעשית.

 

למידע נוסף על העבודה במרפאת ריפוי בעיסוק לחצו כאן.

אנו מזמינים אתכם לצפות בסרטון (2:52 דקות) על העבודה הנעשית במרפאת ריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים:

 


המרפאה הפסיכיאטרית

פעילות המרפאה כללה:

  • מתן ייעוץ וטיפול על בסיס שבועי במרכז החירום על שם שוסטרמן, ביחידה האינטרנית שבה שוהים הילדים בתנאי פנימייה מלאים. רבים מהילדים זקוקים להערכה פסיכיאטרית ו/או למעקב תרופתי. כמו כן יש צורך בכתיבת דוחות פסיכיאטרים עבור "ועדות תכנון טיפול", בתי משפט וגורמים אחרים.
  • ייעוץ פסיכיאטרי על-פי פנייה לילדים המקבלים שירות בארגוני הקמפוס האחרים.

במסגרת הפעילות בשני הסעיפים הנ"ל קיבלו שירות בדרך כלל שישה ילדים בכל שבוע.

  • דיון משותף במסגרת ישיבות צוות של ארגוני הקמפוס. במקרה של ילד מסוים או סוגיה עקרונית שמעורבים בהם היבטים של פסיכופתולוגיה, אנשי הצוות מזמינים את הפסיכיאטר לדיון.

 

מתוך כל אלה נאסף מידע הנוגע להיבטים המיוחדים בפסיכופתולוגיה אשר באים לידי ביטוי בילדים שעברו התעללות והזנחה. מידע זה ישמש בסיס לגיבוש פרוטוקולים מיוחדים להערכה והתערבות במקרים הללו.

 


מרפאת השיניים

המרפאה קיימה פעילות בכמה ערוצים:

  • רופאי השיניים במרפאה למדו את סוגיית הטיפול בילדים נפגעי התעללות על מורכבויותיה.
  • ניתן מענה טיפולי מורכב בתחום רפואת השיניים לילדים ממרכז החירום שוסטרמן.
  • המרפאה הייתה שותפה בתכנון ובהוצאה לפועל של כנס בנושא רפואת שיניים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. הכנס עסק בנושאים של איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות וכן בטיפולי שיניים מותאמים לילדים נפגעי טראומה.