The website supports Exploer 11 and up

על המבנה

על המבנה

 

קמפוס הילדים נבנה על שטחם של שני בניינים ממעונות רזניק לסטודנטים. תכנון מבנה הקמפוס היה מורכב מאוד והצריך חשיבה משותפת ותיאום הדוק בין כל הגופים הפועלים בו ובין המתכננים.

למעט הקירות החיצוניים, המבנים הופשטו מתוכנם והחלל הפנימי והחיצוני עברו שיפוץ מסיבי. על השיפוץ שקדו אנשי מקצוע רבים בכל עונות השנה, והם סיימו את עבודתם בתוך שנתיים.

במפגשים רבים שהתקיימו במשך שנתיים, ועם התקדמות הבנייה, נועדו יחדיו המתכננים וצוות הנהלת הקמפוס לשם תיאום כל פרט ופרט על-פי צורכי כל יחידות הקמפוס והבאים בשעריו. כך עבר התכנון גלגולים רבים של שינויים והתאמות, והתוצאה שהתקבלה מרהיבה ביופייה.

מבנה הקמפוס נגיש לאנשים עם מוגבלות. כבודם ופרטיותם של הבאים בשעריו נשמרים באמצעות מחיצות מיוחדות, צמחייה שמסתירה, מדרגות, מעליות ושבילים נפרדים.

יש חלקים בקמפוס הנגישים לכול וחלקים אחרים בו נגישים אך ורק לצוותים המפעילים אותו.

בניית הקמפוס הושלמה בזמן קצר יחסית למבנים בסדר גודל דומה – בזכות מסירותם של כל העוסקים במלאכה.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.