The website supports Exploer 11 and up

תוכניות 2019

קמפוס חרוב לילדים נחנך בינואר 2017, לאחר תכנון ובנייה שנפרסו על פני שלוש שנים. שנת הפעילות הראשונה בקמפוס הוקדשה למעבר של שמונת הארגונים הפועלים בו לסביבת העבודה החדשה ולהתאקלמות.

בשנת 2018 החלה הפעילות האקדמית והמקצועית בקמפוס. במסגרת חזון הקמפוס והמאמץ לייצר רצף טיפולי וסינרגטי לילדים נפגעי התעללות והזנחה, הציע מכון חרוב תמיכה כספית וסיוע בגיוס משאבים למיזמים משותפים של הארגונים השונים בקמפוס.

בימים אלו מלאו שלוש שנים להקמת קמפוס חרוב לילדים. שנת 2019 התאפיינה בשגרה ברוכה שבה השתלבו כלל הארגונים. התוכנית כללה השנה מפגשים מקצועיים חודשיים, שיתופי פעולה פוריים ועשייה מקצועית ענפה. במוקד העשייה בשנה זו עמד פיתוח מערך המרפאות הרב-תחומי בקמפוס – מרפאת חרוב לילדים. מערך זה כולל היום חמש מרפאות המתמחות בטיפול בילדים נפגע התעללות והזנחה: פסיכיאטרייה, נוירולוגיה, מרפאת שיניים, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת.

 

פעילויות במסגרת התוכנית האקדמית של קמפוס חרוב לילדים

 

יום עיון שנתי

זירות התמודדות – אנשי המקצוע בעולמם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה | 15 בינואר 2019


סמינרים אקדמיים לצוותי הקמפוס

במחצית הראשונה של השנה ניתנה מדי חודש הרצאה של חוקר ישראלי בעל שם והוצג שיתוף הפעולה של ארגוני הקמפוס אשר זכו במלגת הקמפוס וקשורים לנושא ההרצאה הראשית. במחצית השנייה של השנה יוחדו המפגשים להרצאות אורחים מחו"ל – חוקרים ומטפלים בעלי שם בין-לאומי – ששיתפו את הצוותים בידע ובמחקר החדשני ביותר שנצבר בעולם באותו תחום.

מטרת הסמינרים האקדמיים היא להקנות כלים מקצועיים לצוותי הארגונים בקמפוס ולהעמיק בתכנים הרלוונטיים, כדי להבטיח כי הצוותים מתעדכנים, מתמקצעים ומתמחים בעבודתם, וכן מרחיבים אופקים ורוכשים ידע פריפריאלי ובין-תחומי לעבודתם.


העשרה והפגה לעובדי הארגונים בקמפוס

 • סדנת טראומטיזציה משנית – לעובדי קמפוס חרוב לילדים מאי 2019
  מטרה: לעבד חוויות ולהקנות כלים טיפוליים יישומיים לצמצום טראומה משנית בקרב הצוותים הפועלים בקמפוס. הללו חשופים כדבר שבשגרה לתכנים קשים ומורכבים, ולתשישות החמלה.
 • יום שיא ביער בריטניה – גיבוש לצוותים מארגוני הקמפוס ספטמבר 2019
  מטרה: ליצור ולגבש קהילה בקמפוס, פעילות של הפגה. נושא הפעילות היה התמודדות עם שחיקה וטראומטיזציה משנית של הצוותים.

שיתופי פעולה בין ארגוני הקמפוס

במסגרת חזון הקמפוס ביקשנו ליצור רצף טיפולי וסינרגטי לילדים נפגעי התעללות והזנחה. למימושו של החזון יזם מכון חרוב מתן תמיכה כספית וסיוע בגיוס משאבים למיזמים שידגישו שיתופי פעולה בין הארגונים השונים של הקמפוס. לקראת סוף שנת 2017 הופץ בקרב עובדי הקמפוס קול קורא לשיתופי פעולה בין הארגונים השונים. הצעות שאושרו זיכו את הארגונים השותפים במענק כספי שנועד לתמרץ את שיתופי הפעולה המקצועיים.

להלן פירוט שיתופי הפעולה:

 • שיתוף פעולה בין המועצה לשלום הילד ובין המרכז הטיפולי טוני אלישר שק"ל בנושא איסוף נתונים על ילדים עם צרכים מיוחדים.
  פרויקט משותף זה צמח מתוך הצורך בנתונים שוטפים – על ילדים עם צרכים מיוחדים בכלל ועל ילדים בסיכון בפרט. בפרויקט, שהחל כבר בשנת 2018, הוצע לאסוף נתונים; להעלות את המודעות לצורך באיסוף נתונים על אוכלוסייה ספציפית זו בקרב גופים רלוונטיים, כגון משרדי הממשלה; לערוך ניתוח נתונים זמינים ולגבש ניירות עמדה בנוגע להשלכות שעשויות להיות לשינוי המדיניות; לקדם פעולות מניעה אפקטיביות לזיהוי ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות ולטיפול בהם, ולנסות לשנות מדיניות הנוגעת לאוכלוסייה זו.

 

 • שיתוף פעולה בין המועצה לשלום הילד ובין עמותת "גושן" בפיתוח ארגז כלים לרופאים ועובדים פרה-רפואיים, אנשי מקצוע והורים בנושא של איתור וזיהוי ילדים בסיכון וחובת הדיווח. 
  בחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה משמעותי והדוק עם המועצה לשלום הילד, נכתבה ערכה בנושא חובת הדיווח. הערכה כוללת תיאור כללי של הזנחה והתעללות בילדים, השפעות קצרות טווח וארוכות טווח, הנחיות כלליות ופרטניות לדיווח וקריאה שלא לעמוד מנגד. הערכה כוללת סקירת ספרות וכן מצגת מפורטת ומורחבת בנושא. הערכה חולקה לאנשי מקצוע. כמו כן הופק מגנט המדגיש "דגלים אדומים" לזיהוי התעללות והזנחה והנחיות ברורות לדיווח – לתלייה במסגרות לגיל הרך.

 

 • שיתוף פעולה בין מרכז מיטל, מרכז החירום שוסטרמן ובית לין בנושא של בניית מודל טיפולי לרצף מענים טיפוליים מקצועיים למשפחות שהייתה בהן פגיעה מינית בין אחאים, מענים שיעניקו סביבה בטוחה ויקדמו שינוי ושיפור משמעותי בחיי המשפחות.
  במסגרת שיח מקצועי מתמשך בין שלושת הגורמים, ניכרת עלייה מתמדת בפנייה של משפחות המתמודדות עם פגיעה בין אחאים. נראה כי נדרשת תפיסת עבודה ייחודית לטיפול במשפחות אלה, מה שעולה בקנה אחד גם עם המתואר בספרות המקצועית. במסגרת בקשת המענק לשיתוף פעולה, התחייבו הארגונים האלה לערוך סקירת ספרות תאורטית עדכנית; לבדוק את החלופות הטיפוליות הקיימות בעולם; למפות את הצרכים של הגורמים השונים במשפחות (ילד נפגע, ילד פוגע, הורים, אחים שלא נפגעו במישרין) שהייתה בהן פגיעה מינית בין אחאים; למפות את צורכי המטפלים העובדים עם משפחות שהייתה בהן פגיעה מינית בין אחאים; לקבוע הנחיות להכשרות עבור המטפלים הללו; לבחון את הפיצול בתוך המשפחה ובין הגורמים השונים המטפלים במשפחה ולמצוא דרכים לצמצום הפיצול הזה.

 

 • שיתוף פעולה בין המועצה לשלום הילד ובין "מסר" בנושא של הכשרת אנשי מקצוע לשיתוף ילדים ובני נוער בקביעת מדיניות.
  הפרויקט מבקש להכשיר אנשי מקצוע לשתף ילדים ובני נוער בסיכון כחלק בלתי נפרד מתהליכי עבודתם. זאת, באמצעות תרגול אנשי מקצוע בסימולציות מבוססות שחקנים, לצורך בניית שיח משתף, לצורך מדיניות העוסקת בילדים בסיכון, לזיהוי קשיים המתעוררים בעת שיתוף ילדים ובני נוער, למתן מענה לכל אלה ולפיתוח פרוטוקול אחיד לשיתוף מסוג זה.

 

 • שיתוף פעולה של מרכז מיטל, מרכז החירום שוסטרמן ויחידת מעברים בנושא של טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית במצב של סכסוך בין הורים בעצימות גבוהה.
  היום חסר ידע מגובש ומובנה על הצרכים הטיפוליים הייחודיים למשפחות שיש בהן מורכבות עקב שני גורמי סיכון המתקיימים בד בבד. הטראומה הכפולה שחווה הקטין לא מאפשרת לטפל בו, מכיוון שלמטפלים חסר הידע כיצד לנהל טיפול שעה שכל טראומה "מתחרה" באחרת בתוך חדר הטיפול.
  מטרות היזומה היא להגדיר את הדילמות העומדות לפני אנשי המקצוע בנושא, לאגֵם את הידע הקיים בארגונים ולהמשיגו לכדי ניסוח שיטת עבודה שתאפשר טיפול מיטבי בחברי המשפחה – באמצעות שיתוף פעולה בין שלושת הארגונים. למידת הנושא תתקיים באמצעות פורום אנשי טיפול משלושת השירותים הללו ובהנחיית מנחה מקצועי. לאחר ניסוח שיטת העבודה ייכתב מסמך מסכם ותתקיים למידה והטמעה של הידע החדש בארגונים המטפלים.

 

 • פורום מדיניות
  בקמפוס חרוב לילדים פועלים תחת קורת גג אחת שמונה ארגונים המתמחים בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה. כל ארגון מתמחה בהיבט אחר של העבודה עימם – מפרספקטיבה שונה ומדיסציפלינות מגוונות. מציאות זו מזמנת הזדמנות פז – לעצור מדי פעם את העבודה האינטנסיבית, להתכנס יחד, ולחלץ מניסיון היום-יום סוגיות עקרוניות המחייבות שינוי ברמה המוניציפאלית, ולעיתים אף ברמה המדינתית.
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.