The website supports Exploer 11 and up

תוכניות 2018

קמפוס חרוב לילדים נחנך בינואר 2017, לאחר תכנון ובנייה שנפרסו על פני שלוש שנים. שנת הפעילות הראשונה בקמפוס הוקדשה למעבר של שמונת הארגונים הפועלים בו לסביבת העבודה החדשה ולהתאקלמות.

בשנת 2018 החלה הפעילות האקדמית והמקצועית בקמפוס. במסגרת חזון הקמפוס והמאמץ לייצר רצף טיפולי וסינרגטי לילדים נפגעי התעללות והזנחה, הציע מכון חרוב תמיכה כספית וסיוע בגיוס משאבים למיזמים משותפים של הארגונים השונים בקמפוס. הצעות שאושרו זיכו את הארגונים השותפים במענק הכספי, וכל זאת כדי לקדם ולעודד את שיתופי הפעולה הבין-ארגוניים.

 

להלן רשימת הפרויקטים המשותפים:

  • איסוף נתונים על ילדים עם צרכים מיוחדים – שיתוף פעולה של המועצה לשלום הילד והמרכז הטיפולי טוני אלישר שק"ל. תקציב: 11,000 ש"ח.
  • פיתוח ארגז כלים לרופאים ולעובדים פרה-רפואיים, לאנשי מקצוע ולהורים בנושא איתור וזיהוי ילדים בסיכון וחובת הדיווח – שיתוף פעולה של המועצה לשלום הילד ועמותת גושן. תקציב: 11,000 ש"ח.
  • בניית מודל טיפולי לרצף מענים טיפוליים מקצועיים למשפחות שהייתה בהן פגיעה מינית בין אחאים, מענים שיעניקו סביבה בטוחה ויקדמו שינוי ושיפור משמעותי בחיי המשפחות – שיתוף פעולה של מרכז מיטל, מרכז החירום שוסטרמן ובית לין. תקציב: 16,000 ש"ח.
  • הכשרת אנשי מקצוע לשיתוף ילדים ובני נוער בקביעת מדיניות – שיתוף פעולה של המועצה לשלום הילד ו"מסר". תקציב: 11,000 ש"ח.
  • טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית במצב של סכסוך בין הורים בעצימות גבוהה – מרכז מיטל, מרכז החירום שוסטרמן ויחידת מעברים. תקציב: 16,000 ש"ח.

 

תוכניות הקמפוס בשנת 2018


יום העיון השנתי הראשון של הקמפוס: ילדים בתווךהתעללות והזנחת ילדים בעיצומו של קונפליקט גירושין

מטרה: לכוון זרקור אל תופעה חוצת מגזרים ואוכלוסיות, המעסיקה את כלל אנשי המקצוע העובדים עם ילדים – תופעת הגירושין, ובכללה הסתה וניכור הורי שחווים ילדים במהלך גירושי הוריהם. ביום העיון הוצגה הבעיה על היבטיה השונים, וכן הוצגו שיטות התערבות חדשניות מהארץ ומחו"ל.

קהל יעד: אנשי מקצוע מכל רחבי הארץ

מספר משתתפים: 300

מיקום: האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים

לדף היום


 

כנס: רפואת שיניים לילדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: סימנים אורליים יכולים לחשוף את סוגי ההתעללות השונים ועשויים להיות דומים למה שרואים במקרים של הזנחה דנטלית. מטרת הכנס הייתה להגביר את המודעות לתופעת ההתעללות בילדים והזנחתם, לדעת לזהות אותה ולתעד בכתב ובצילום. להכשיר את המשתתפים לסקור את כל חלקי הגוף החשופים, ובעת זיהוי פצעים – לספק את הטיפול הדרוש באזורי הפנים והלסתות ולהפנות את הילד להמשך טיפול רפואי אם נדרש. מטרה נוספת הייתה היכרות עם חוק חובת הדיווח.

קהל יעד: אנשי מקצוע בתחום רפואת שיניים לילדים

מספר משתתפים: 200

מיקום: בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים, ירושלים

לדף הכנס


סמינר אקדמי

התקיים לאורך השנה כולה

מטרה: להקנות כלים מקצועיים לצוותי הארגונים בקמפוס חרוב לילדים, ולהעמיק בנושאים הרלוונטיים, כדי להבטיח כי הצוותים יתמקצעו ויתמחו בעבודתם, וכן ירחיבו אופקים וירכשו ידע פריפריאלי ואינטר-דיסציפלינרי לעבודתם.

קהל יעד: צוותי הארגונים השונים בקמפוס חרוב לילדים

מספר מפגשים: 8

מספר משתתפים: 25

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

יום שיא – יום גיבוש ביער בן שמן לצוותים מארגוני הקמפוס

רקע ומטרה: אחד היעדים שהגדרנו עם פתיחת הקמפוס היה לטפל באלמנט השחיקה המאפיין כל כך צוותים העובדים עם ילדים נפגעי התעללות. לשם כך קיימנו לקראת אמצע השנה פעילות ODT: פעילות גיבוש אתגרית קבוצתית השמה דגש על שיתופי פעולה ועבודת צוות במשימות חשיבה וכוח, תחרות בין קבוצות מעורבות וחוויה משותפת המאפשרת הפגה משגרת עבודה יומיומית רווית מתח. בסוף היום הוענק לכל משתתף שי סמלי.

קהל יעד: צוותי העובדים בקמפוס חרוב לילדים

מספר משתתפים: 115

מיקום: יער בן שמן


 

סדנת טראומטיזציה משנית: טראומה משנית – השפעותיה על המטפל וההתמודדות עימה

מטרה: לחשוף את העובדים לנושאים של טראומה משנית, ולספק להם כלים ראשוניים להקלת סימפטומים של טראומטיזציה משנית או שחיקה. בסדנה נלמדו תכנים תיאורטיים וכן נעשתה עבודה בקבוצות קטנות לעיבוד אישי של התכנים שנלמדו בקבוצה הגדולה.

קהל יעד: צוותי העובדים בקמפוס חרוב לילדים

מספר משתתפים: 60

מיקום: קמפוס חרוב לילדים