The website supports Exploer 11 and up

קול קורא – מלגות 2023

מלגות מכון חרוב להשתלמות פוסט דוקטורט
מחזור י"ב – תשפ"ד

 

להורדת הקול קורא לחצו כאן

 

מכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, מציע מלגות להשתלמות פוסט-דוקטורט למבקשים.ות לחקור בנושאים שהם מתחומי העניין של המכון. המלגה – בסך 42,000$ מיועדת להשתלמות בחו"ל במשך שנה אקדמית מלאה. בנוסף למלגה יינתן מענק להוצאות נסיעה.

 

מטרת המלגות היא לתמוך בחוקרים ובחוקרות שיבחרו להתמקד בילדים ובני נוער בסיכון – הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה. ההתמחות יכולה לנבוע ממגוון תחומי הדעת.
בנוסף, תוענק השנה מלגה שמטרתה לתמוך בהשתלמות ובמחקר בתחום הזנות, הסחר במין והתשלום על מין, כפי שבאים לידי ביטוי באוכלוסיות שונות ובזירות שונות.
המועמדים.ות מתבקשים לאתר מומחים בתחום מחקר המעניין אותם. במידת האפשר, מכון חרוב יסייע למועמדים.ות המתאימים להתקשר עם החוקרים.

 

יש לצרף לבקשה מסמך מהמוסד המארח ובו התחייבות:
א. להעסיק את המשתלם.
ב. לקבל את המימון ישירות ממכון חרוב.

 

מי רשאי להגיש את הבקשה?

אזרחי ישראל או תושבי קבע, שהדוקטורט שלהם אושר לאחר 1 באוקטובר 2020 ולא יאוחר מ-1 במאי 2023 המעוניינים בפיתוח קריירה אקדמית בישראל, והמוכנים להשתלם באוניברסיטה מובילה בחו"ל בנושאים שהם בתחום הקול קורא.

 

אמות מידה להערכת הבקשות

הבקשות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והערכה על-ידי ועדת שיפוט אקדמית אשר תדון ותבחר את הראויות ביותר לפי העקרונות הבאים:
• הצטיינות אקדמית: מצוינות (ציונים, פרסים, המלצות, פרסומים.
• תכנית המחקר: חדשנות ומקוריות, בהירות הצגת מטרות המחקר והשיטות המוצעות.
• תרומה ויישומיות: יכולת יישום של ממצאי המחקר לשיפור רווחתם של ילדים בסיכון או של א.נשים המעורבים בזנות

 

מחוייבות מקבלי המלגות

מקבלי המלגה יצאו לחו"ל לצורך ההשתלמות החל מ-1 באוגוסט ולא יאוחר מ-1 באוקטובר 2023 . לפני היציאה לחו"ל ימסרו המועמדים.ות התחייבות לקיום תנאי המלגה.

 

מקבלי המלגה מתחייבים:

• לחזור לארץ בתום תקופת ההשתלמות (ולא יאוחר משנתיים ממועד היציאה).
• להמשיך ולעסוק במחקר בתחום המלגה – ההתעללות וההזנחה של ילדים או זנות ותשלום על מין – גם לאחר תום ההשתלמות.
• להגיש מועמדות למשרה תקנית באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.
• להיות עמיתי מחקר במכון חרוב במשך 3 שנים מסיום ההשתלמות.

 

הגשת בקשה:

1. המעוניינים.ות בהגשת מועמדות למלגה יכנסו ללינק שלמטה, בו ימלאו את טופס ההרשמה ויצרפו את המסמכים המבוקשים עד ליום 20.12.2022. יש להעלות את המסמכים הבאים: קורות חיים, רשימת פרסומים, שני מכתבי המלצה (אחד מהמנחה של המועמד.ת ושני מאיש/אשת סגל אקדמי אחר.ת), מסמך נלווה ובו תמצית (עד שני עמודים) המתארת את עבודת הדוקטורט והצהרת כוונות (עמוד אחד) לגבי תכנית מחקר בתחום העניין. טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים יוגשו בעברית.
2. מועמדים.ות מתאימים יקבלו בקשה לשלוח עד ליום 18.1.2023 תיאור מפורט של תכנית המחקר אותה הם רוצים לבצע בשנת ההשתלמות (באנגלית, עד שלושה עמודים).
3. מועמדים.ות שיעברו את שלב הסינון הראשון יוזמנו לראיון אישי שיתקיים במשרדי מכון חרוב בירושלים ביום רביעי 1.2.2023.
4. הודעות על הזכייה במלגות תשלחנה למועמדים.ות במהלך פברואר 2023.

 

להגשת המועמדות לחצו כאן

לבירורים: research@haruv.org.il

הרשמה

לימודי הדוקטורט

 

השתלמות פוסט- דוקטורט

מקום ההשתלמות המבוקש (בצירוף התחייבות המוסד להעסקתך ולקבלת המימון לכך ממכון חרוב):


קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.