The website supports Exploer 11 and up

אביטל פרידמן

מנהלת תחום רווחה

מנהלת מכון חרוב – ארה"ב לשעבר. הקימה והפעילה את סניף מכון חרוב בטולסה ארה"ב (עוסק בפעילויות דומות לאלה של מכון חרוב בישראל).

בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית.

בין השנים 1999-2006 הייתה העובדת הסוציאלית של המרכז הטיפולי להורים וילדים בסיכון – מרכז טלי"ה בירושלים.
משנת 2006 עד שנת 2011, שימשה כמנהלת מרכז ההדרכה וכנס באר שבע במועצה הלאומית לשלום הילד.
בשנים 2012-2015 עבדה כמנהלת תחום עבודה סוציאלית במכון חרוב.

avitalf@haruv.org.il