The website supports Exploer 11 and up

מייגן לורי, עוזרת מחקר ארה"ב

עוזרת מחקר, חרוב ארה"ב

מייגן היא אזרחית אומת מוסקוגי קריק בטולסה אוקלהומה והתוספת החדשה לצוות חרוב ארה"ב. היא ותיקה בחיל הנחתים, שפית, מאלפת כלבי שירות, ובקרוב תהיה עובדת סוציאלית. מייגן מתנדבת עם ארגונים מקומיים רבים ועמותות, והיא גם לומדת את האמנות להפוך למורה למודעות חושית.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.