תוכנית הכשרה לצוות החינוכי בבתי ספר בנושא איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה

זוהי הפעילות הראשונה של מכון חרוב ל"חדר מורים" בבתי הספר.


מערכת החינוך היא מרכזית ומשמעותית בחייו של הילד. מרכזיותה וחשיבותה של מערכת זו גדלה פי כמה עבור ילדים נפגעי התעללות והזנחה. הסיבה לכך היא שילדים אלה נמצאים בסיכון החמור ביותר מאחר ומקור הסיכון הוא בביתם ומשפחתם. הדמות שתפקידה הטבעי ביותר הוא להגן - היא הפוגעת.
מטבע הדברים, דמותו של המחנך משמעותית ביותר עבור ילדים  ובמיוחד עבור ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
בהכשרתם של המורים והיועצים החינוכיים כיום נעדרת  החשיפה והלמידה על התחום החשוב והמרכזי לחייהם של ילדים – תחום ילדים נפגעי התעללות והזנחה אותם יפגשו קרוב לוודאי במהלך שנות עבודתם בשדה. ללא הכשרה זו לא יחשפו לידע החשוב הזה ואף לא יוכלו לגלות את הסיכון הגלום בהעדר הכשרה.


מטרת התוכנית - להקנות לצוות בית הספר כלים לאיתור ולזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר; כלים לטיפול וניהול מקרה בו עולה חשד להתעללות מול הילד, התמודדות אל מול המשפחה ואל מול הגורמים המטפלים בקהילה.


התכנים הנלמדים: איתור וזיהוי ההתעללות על ארבעת סוגיה: פיזית, רגשית, מינית והזנחה וכן דיון בהשלכות הפגיעה על המצב הרגשי שלי הילד, חוק הנוער טיפול והשגחה וחובת הדיווח, עקרונות שיח עם תלמידים שנפגעו וחשיבותו של שיח זה.


עד כה ההכשרה הועברה בארבעה בתי ספר שונים בירושלים ביניהם בית ספר "קדמה" לילדים ונוער במצוקה, בית הספר היסודי ע"ש "הנרייטה סאלד", תיכון "הגימנסיה העברית ירושלים" ובית ספר יובלים  (חינוך מיוחד, בנות עם בעיות רגשיות ונפשיות).

עבור לתוכן העמוד