The website supports Exploer 11 and up

כתב העת הבינלאומי להתעללות והזנחה בילדים

כתב העת The International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice הוא כתב עת בינלאומי פורץ דרך בתחום התעללות והזנחת ילדים. כתב העת יוצא לאור בשותפות של שני ארגונים מובילים: מרכז קמפ ומכון חרוב. מטרת כתב העת היא לקדם את המחקר הבינלאומי בתחום של מדיניות ופרקטיקה הקשורים למימוש זכותם של ילדים לביטחון אישי ובכללם הגנה על ביטחון גופם, קידום תחושת הביטחון והבטחת קבלת טיפול הולם עבורם בהתאם לצרכיהם הבסיסיים.

כתב העת The International Journal of Child Maltreatment יזם את מפגשי קמפ-חרוב – מפגשים ללא תשלום – בהם יושם זרקור על ידע חדשני שמובא בפרסומים ומאמרים חדשים בתחום.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.