The website supports Exploer 11 and up

The International Journal on Child Maltreatment

קול קורא כתב העת קמפ חרוב 2021

לכתב העת לחצו כאן

 

כתב העת The International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice הוא כתב עת בינלאומי פורץ דרך בתחום התעללות והזנחת ילדים. כתב העת יוצא לאור בשותפות של שני ארגונים מובילים: מרכז קמפ ומכון חרוב. מטרת כתב העת לקדם את המחקר הבינלאומי בתחום של מדיניות ופרקטיקה הקשורים למימוש זכותם של ילדים לביטחון אישי הכולל הגנה על ביטחון גופם, קידום תחושת הביטחון והבטחת קבלת טיפול הולם עבורם בהתאם לצרכיהם הבסיסיים.

בימים אלה יוצא קול קורא לגיליון מיוחד של כתב העת אשר יעסוק בנשים פוגעות. גיליון זה יתמקד בבחינת התופעה לעומקה תוך התייחסות לסוגיות של שכיחות התופעה באוכלוסייה, באילו היבטים נשים פוגעות נבדלות מגברים פוגעים, מה הם המניעים לפגיעה על-ידי נשים, כיצד הן פועלות וכן מה הן ההשפעות של התעללות זו על ילדים.

לגיליון זה משמעות פורצת דרך עבור אנשי המקצוע העובדים עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ומטרתם לסייע בקידום מאמצי מניעה והתערבות במקרים כאלו. את הגיליון המיוחד יערכו ד"ר דפנה טנר, ד"ר דנה לסרי וד"ר עטרת גבירץ מידן.

 

כתבי יד לגיליון יש להגיש בין ה-15/4/2021 ועד ה-31/5/2021 ועליהם לכלול את נושא המחקר ומטרותיו, מתודולוגיה, ממצאים ומסקנות (לא יותר מ-400 מילים).
הזמנה להגשת כתב היד המלא: 1/7/2021
הגשת כתב היד המלא: 1/12/2021
ההגשה הסופית תתבצע עד לתאריך 1/3/2022
את התקצירים יש לשלוח לכתובת femalemaltreatment@gmail.com

 

לשאלות הנוגעות לנושא מיוחד זה, אנא צרו קשר עם ד"ר דפנה טנר dtener@gmail.com, ד"ר דנה לסרי dana.lassri@mail.huji.ac.il או עם ד"ר עטרת גבירץ מידן  agewirtz-@univ.haifa.ac.il

לשאלות כלליות או בירורים אודות כתב העת, אנא צרו קשר עם העורכת הראשית פרופ' כרמית כץ carmitkatz@tauex.tau.ac.il

קול קורא קמפ חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.