ציורי ילדים

  מדיניות החזרים לנרשמים לכנסים וקורסים

  מדיניות החזר כספים על ביטול השתתפות בכנסים

  עד שבוע לפני הכנס – אדם המבטל השתתפותו בכנס יקבל החזר בניכוי דמי טיפול בגובה 10 ₪.

  החל משבוע לפני הכנס – לא יתקבל החזר למעט במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י מנכ"ל המכון.

  הפנייה תיעשה בכתב למייל liatb@haruv.org.il עם כותרת מייל החזר תשלום. יש לכלול בפנייה את מס' הקבלה ואת סיבת הביטול.


  מדיניות החזר כספים על ביטול השתתפות בקורסים

  עד שבועיים לפני תחילת הקורס – אדם המבטל השתתפותו  יקבל החזר בניכוי דמי טיפול בגובה 15%.

  משבועיים לפני תחילת הקורס עד המפגש הראשון – יתקבל החזר בגובה 50% למעט במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י מנכ"ל המכון.

  במקרה שביטול השתתפות בתכנית ייעשה לאחר המפגש הראשון  – לא יתקבל החזר אלא במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י מנכ"ל המכון.

  הפנייה תיעשה בכתב למייל liatb@haruv.org.il עם כותרת מייל החזר תשלום. יש לכלול בפנייה את מס' הקבלה ואת סיבת הביטול.

   

   
   
  עבור לתוכן העמוד